Farfar

Dessa dikter är inspirerade av min farfar och minnet av honom. Men personerna och händelserna är fiktiva. Välj bilder från menyn.