Begravning

Dikten är en fortsättning från ”Redo”.

Uppläst: