Kategoriserad I

Denna dikt är till stora delar lik Kategoriserad II.

Uppläst: