Stadie

Uppläsning, som inte är identisk med ovanstående: