Andra romanprojekt

Det finns gott om bokidéer och den jag arbetat mest på under senare år är på väg att utkristallisera sig till en svit om flera romaner. Två av dem är skrivna vid dags (oktober 2015) dato och skisser finns för fler.

Den siste mannen på Stora Karlsö
Det österrikiska guldtåget
Götebomb
Projekt Dora
Det svenska domedagsvapnet
D.E.M.

Några andra bokidéer är också:

Röda siffror

Ornitophia

#cooldad73