D.E.M.

Denna bokserie är planerad som en svit om sex romaner. Två av dem är skrivna vid dags (oktober 2015) dato och skisser finns för de andra fyra.

Den siste mannen på Stora Karlsö

Det österrikiska guldtåget

Götebomb

Projekt Dora

Det svenska domedagsvapnet

D.E.M.