Cooldad utdrag ljudbok

December och januari, 43 minuter.
Februari, 47 minuter.