Kategoriserad II

Denna dikt är till stora delar lik Kategoriserad I.

Uppläsning: