De första kapitlen upplästa

Obs! Inläsningarna nedan är av en äldre version av boken!

Det här är första kapitlet i romanen Röda Siffror, uppläst av författaren.

Notera att inspelningskvaliteten inte är den bästa och att uppläsaren inte är en professionell dito!

Kapitel 1 – Puddy
Kapitel 2 – Inga-Lill
Kapitel 3 – Amanda
Kapitel 4 – Eric
Kapitel 5 – Puddy