Eljest

Jag hoppas att till slut blir så mycket annorlunda att jämförelse saknar relevans. Välj en tanke från menyn.