Linjär algebra på iTunes

Nu finns häftet Linjär algebra publicerad som eBok på iTunes:

Linjär algebra