Enkelt sätt att minska terrordåd

Jag är nog exakt lika intresserad av information om terrordåd som jag är frustrerad över att det rapporteras så detaljerat om dem. Lika förtjust kastar jag mig över artiklar om terrordåd, som jag samtidigt frustreras över den osmakliga bevakningen.

Självklart ska media rapportera ingående om terrordåden. Självklart är allmänintresset stort och bevakningen viktig.

Lika självklart är det för många, inklusive undertecknad, intressant att läsa detaljerade redogörelser om vapen, tillvägagångssätt, planeringen. Eller jag ska snarare säga att jag frossar i artklar, interaktiv grafik, kartor och statistik.

Men är det givet att kombinationen allmänintresse och massans nyfikenhet av vilka vapen som använts, motiverar denna ingående rapportering?

Det är ett väl etablerat faktum att rapporter om självmord leder till fler självmord. Om en kändis begår självmord, eller om en vän eller släkting begår självmord så ökar sannolikheten för självmord. Även detaljerade beskrivningar av självmordet i media, med information om tillvägagångssätt, avskedsbrev, etc, ökar självmordsfrekvensen. Många studier har gjorts om detta och evidensen är samstämmig. Bland många ställen kan man läsa om det här:  THE CONTAGION OF SUICIDAL BEHAVIOR

Till följd av detta är medier sparsamma med rapportering om självmord, både vad gäller att alls rapportera om självmord och att rapportera hur de utfördes. Även myndigheter undviker att föra statistik som hur många som hoppat från den-eller-den bron. Idag vet vi att all rapportering leder till ökad risk för fler självmord, och därför är medier försiktiga att ens berätta om ett dödsfall var till följd av självmord och man är likaledes försiktiga med detaljerade uppgifter tillvägagångssätt.

Ett teoretiskt totalt stopp av rapportering om terrordåd, skulle inte vara möjligt och skulle ändå inte sätt helt stopp för dem. Dels är rapporteringen via sociala medier omfattande idag, dels finns förstås andra mekanismer bakom.

Men tillämpa samma försiktighetsprincip som vid rapportering av självmord. Tona ner, använd få och i så fall anonyma bilder. Strunta i interaktiv grafik och kartor. Redogör inte för vapenmodeller, vilken sorts bil eller sprängmedel som använts. Undvik dramatiserande bilder och beskrivningar.

Det finns inga studier om detta, men det förefaller rimligt att en del i planering och utförande av terrordåd, föds av medias uppmärksamhet på samma sätt som självmord.

/David Armini

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *