Halva jorden

Pulitzer-vinnare Edward O. Wilson har kommit med en ny bok Half-Earth, Our Planet’s Fight for Life.

Varje år utrotas ett okänt antal arter från jorden, framför allt till följd av människan förstör de naturliga habitaten, flyttar invasiva arter, jakt, befolkningstillväxt och miljöförstörelse. Av många hot mot människan är minskad biologisk mångfald förmodligen ett av de allvarligaste. Desto större monokulturer, desto större blir sårbarheten mot exempelvis ett elakt virus. Varje art sitter dessutom med en skatt av information som potentiellt kan bota sjukdomar, flyga oss ut i rymden eller göra oss lyckligare. Att utrota en art, är som att slå sönder servrar som lagrar några tusen år av forskningsresultat.

Edward O. Wilsons radikala lösning är att reservera halva jordens landyta till naturreservat. Där skall arter få frodas ostörda av mänsklig påverkan. Jordens sårbarhet minskar och vi sparar informationen som kan förbättra våra liv eller till och med rädda oss.

/David Armini

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *